El passat 1 de febrer de 2023 es va obrir una consulta pública sobre el projecte de Real Decret pel qual s'estableix l'organització i funcionament dels departaments universitaris i els àmbits de coneixement. El Col·legi de Logopedes de Catalunya va enviar un escrit sol·licitant el reconeixement i la creació de l'àmbit de coneixement de Logopèdia perquè les universitats puguin crear els departaments de Logopèdia i així es puguin incorporar logopedes amb experiència clínica. A continuació detallem les al·legacions que es van fer: La Diplomatura en Logopèdia va ser creada mitjançant el Reial Decret 1419/1991, de 30 d'agost (avui identificada com a "Grau en Logopèdia" de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d'octubre sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials), i la titulació oficial de Diplomat en Logopèdia es va iniciar com a títol universitari el curs 1992-1993 a les universitats Complutense de Madrid i de Valladolid, on els primers estudiants van finalitzar els seus estudis l'any 1995. Progressivament, la Diplomatura en Logopèdia es va anar implantant en altres universitats de l'Estat Espanyol: Universitat Pontifícia de Salamanca (curs 1993/1994), Universitat d'Oviedo (1994/1995), Universitats de la Corunya i Ramon Llull (1995/1996), Universitats de Màlaga, Castella-la Manxa i La Llacuna (1996/1997), València Estudi General (1997/1998), Universitat Autònoma de Barcelona (1998/1999), Universitat Autònoma de Barcelona a Manresa (2001/2002), Universitats Catòlica de València i de Granada (2004/2005) i Universitat de Múrcia (2005/2006). Posteriorment, es va implantar el Grau en Logopèdia, incrementant els crèdits específics que fan referència a la pràctica clínica de la professió: 36 ECTS que corresponen al "mòdul d'intervenció logopèdica", 18 ECTS al "mòdul d'avaluació i diagnòstic en logopèdia" i 30 ECTS al "mòdul de pràcticum, habilitats professionals i treball fi de grau", tal com s'estableix a l'Ordre CIN/726/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de Logopeda. Tot i això, des de la creació de la Diplomatura en Logopèdia i posterior implantació del Grau, és un fet acreditat que les universitats espanyoles no tenen suficients professors amb experiència clínica en Logopèdia que imparteixin les assignatures del Grau; i per tant, ens trobem davant d'una situació preocupant, i és que les universitats no tenen professionals logopedes que formin els futurs logopedes. Aquesta escassetat de professorat logopeda fa que les assignatures específiques que s'han d'impartir per a l'adquisició de competències troncals del Grau siguin impartides per professors pertanyents a altres àmbits de coneixement, que no siguin logopedes; i comporta un clar perjudici cap als estudiants del Grau en Logopèdia que poden acabar els estudis sense haver tingut contacte amb professorat logopeda. Aquesta situació ha estat denunciada en les renovacions dels Graus en Logopèdia per l'ANECA, sense que s'hagi solucionat. Podem imaginar-nos que un estudiant del Grau en Medicina finalitzi els seus estudis universitaris gairebé sense haver tingut contacte amb un metge, com a professor d'alguna de les assignatures troncals del Grau? La resposta és evident: no. Això és el que passa ara amb els estudiants del Grau en Logopèdia. La Logopèdia és una professió sanitària reconeguda per l'article 7.2f) de la Llei 44/2003, del 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), que s'ocupa de l'estudi científic, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic logopèdic i el tractament dels processos de la comunicació humana, de les funcions orals no verbals i de les alteracions relacionades (trastorns de la deglució, l'audició, la parla, la veu, el llenguatge...), així com del coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los. En aquest sentit, la formació dels professionals ha de ser digna i aspirar a l'excel·lència. En opinió d'aquest Col·legi, així com també de la resta de Col·legis professionals i del Consejo General de Colegios de Logopedas, cal que els logopedes siguin formats essencialment per logopedes, igual que passa a la resta de les professions sanitàries. I és per aquest motiu que interessa que el nou Real decret pel qual s'estableix l'organització i el funcionament dels departaments universitaris i els àmbits de coneixement, i que ara s'ha sotmès a consulta pública prèvia, reguli aquesta qüestió, defineixi la logopèdia com un àmbit de coneixement, perquè amb posterioritat, les universitats puguin crear els Departaments de Logopèdia i contractar professionals logopedes com a professors de les assignatures del Grau. Sense perjudici que el concepte "àrea de coneixement" definit per l'article 71 de la Llei Orgànica 1/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, es modifiqui per "àmbit de coneixement" definit pel Projecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari, que està en tramitació al Congrés, la logopèdia compleix tots els requisits fixats a l'article 71.1 de la Llei Orgànica 1/2001, perquè el Real Decret que es redacti la reconegui com a un àmbit de coneixement. En efecte, la logopèdia és un camp del saber amb un objecte de coneixement homogeni, que té una tradició comuna històrica que s'ha anat desenvolupant progressivament, i existeixen comunitats de professors i investigadors nacionals i internacionals que es dediquen al desenvolupament i a la millora de la logopèdia. En aquest sentit hem de destacar que hi ha comunitats de professors i investigadors nacionals i internacionals a les Universitats espanyoles, i importants comunitats de professors i investigadors en centres internacionals de diferents països de la Unió Europea, dels Estats Units, Austràlia... A més, també existeixen organitzacions internacionals que agrupen professionals i investigadors com el Comitè Permanent de Liaison des Orthophonistes/ Logopèdes de l'Unió Européenne (CPLOL), l'International Association of Logopedics and Phoniatrics o l?American Speech-Language-Hearing Association, entre moltes altres. A més, la creació de l'àmbit de coneixement de la logopèdia serà essencial, juntament amb la creació posterior dels Departaments de Logopèdia i la contractació de professionals logopedes com a professors de les assignatures del Grau, per poder complir el que disposa l'article 64.4 del projecte de Llei Orgànica del Sistema d'Universitats que estableix que "tots els llocs de treball de professorat funcionari i laboral s'hauran d'adscriure als àmbits de coneixement que seran establerts reglamentàriament pel Govern, amb l'informe previ del Consell d'Universitats."
REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Notícies
NOTÍCIA DEL CLC > DETALL
08 de març 2023
APORTACIONS CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE REIAL DECRET PEL QUAL S'ESTABLEIX L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS I ELS ÀMBITS DE CONEIXEMENT
El passat 1 de febrer de 2023 es va obrir una consulta pública sobre el projecte de Real Decret pel qual s'estableix l'organització i funcionament dels departaments universitaris i els àmbits de coneixement. El Col·legi de Logopedes de Catalunya va enviar un escrit sol·licitant el reconeixement i la creació de l'àmbit de coneixement de Logopèdia perquè les universitats puguin crear els departaments de Logopèdia i així es puguin incorporar logopedes amb experiència clínica.

A continuació detallem les al·legacions que es van fer:

La Diplomatura en Logopèdia va ser creada mitjançant el Reial Decret 1419/1991, de 30 d'agost (avui identificada com a "Grau en Logopèdia" de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d'octubre sobre l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials), i la titulació oficial de Diplomat en Logopèdia es va iniciar com a títol universitari el curs 1992-1993 a les universitats Complutense de Madrid i de Valladolid, on els primers estudiants van finalitzar els seus estudis l'any 1995.

Progressivament, la Diplomatura en Logopèdia es va anar implantant en altres universitats de l'Estat Espanyol: Universitat Pontifícia de Salamanca (curs 1993/1994), Universitat d'Oviedo (1994/1995), Universitats de la Corunya i Ramon Llull (1995/1996), Universitats de Màlaga, Castella-la Manxa i La Llacuna (1996/1997), València Estudi General (1997/1998), Universitat Autònoma de Barcelona (1998/1999), Universitat Autònoma de Barcelona a Manresa (2001/2002), Universitats Catòlica de València i de Granada (2004/2005) i Universitat de Múrcia (2005/2006).

Posteriorment, es va implantar el Grau en Logopèdia, incrementant els crèdits específics que fan referència a la pràctica clínica de la professió: 36 ECTS que corresponen al "mòdul d'intervenció logopèdica", 18 ECTS al "mòdul d'avaluació i diagnòstic en logopèdia" i 30 ECTS al "mòdul de pràcticum, habilitats professionals i treball fi de grau", tal com s'estableix a l'Ordre CIN/726/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de Logopeda.

Tot i això, des de la creació de la Diplomatura en Logopèdia i posterior implantació del Grau, és un fet acreditat que les universitats espanyoles no tenen suficients professors amb experiència clínica en Logopèdia que imparteixin les assignatures del Grau; i per tant, ens trobem davant d'una situació preocupant, i és que les universitats no tenen professionals logopedes que formin els futurs logopedes.

Aquesta escassetat de professorat logopeda fa que les assignatures específiques que s'han d'impartir per a l'adquisició de competències troncals del Grau siguin impartides per professors pertanyents a altres àmbits de coneixement, que no siguin logopedes; i comporta un clar perjudici cap als estudiants del Grau en Logopèdia que poden acabar els estudis sense haver tingut contacte amb professorat logopeda. Aquesta situació ha estat denunciada en les renovacions dels Graus en Logopèdia per l'ANECA, sense que s'hagi solucionat.

Podem imaginar-nos que un estudiant del Grau en Medicina finalitzi els seus estudis universitaris gairebé sense haver tingut contacte amb un metge, com a professor d'alguna de les assignatures troncals del Grau? La resposta és evident: no. Això és el que passa ara amb els estudiants del Grau en Logopèdia.

La Logopèdia és una professió sanitària reconeguda per l'article 7.2f) de la Llei 44/2003, del 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS), que s'ocupa de l'estudi científic, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic logopèdic i el tractament dels processos de la comunicació humana, de les funcions orals no verbals i de les alteracions relacionades (trastorns de la deglució, l'audició, la parla, la veu, el llenguatge...), així com del coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

En aquest sentit, la formació dels professionals ha de ser digna i aspirar a l'excel·lència. En opinió d'aquest Col·legi, així com també de la resta de Col·legis professionals i del Consejo General de Colegios de Logopedas, cal que els logopedes siguin formats essencialment per logopedes, igual que passa a la resta de les professions sanitàries.

I és per aquest motiu que interessa que el nou Real decret pel qual s'estableix l'organització i el funcionament dels departaments universitaris i els àmbits de coneixement, i que ara s'ha sotmès a consulta pública prèvia, reguli aquesta qüestió, defineixi la logopèdia com un àmbit de coneixement, perquè amb posterioritat, les universitats puguin crear els Departaments de Logopèdia i contractar professionals logopedes com a professors de les assignatures del Grau.

Sense perjudici que el concepte "àrea de coneixement" definit per l'article 71 de la Llei Orgànica 1/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, es modifiqui per "àmbit de coneixement" definit pel Projecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari, que està en tramitació al Congrés, la logopèdia compleix tots els requisits fixats a l'article 71.1 de la Llei Orgànica 1/2001, perquè el Real Decret que es redacti la reconegui com a un àmbit de coneixement.

En efecte, la logopèdia és un camp del saber amb un objecte de coneixement homogeni, que té una tradició comuna històrica que s'ha anat desenvolupant progressivament, i existeixen comunitats de professors i investigadors nacionals i internacionals que es dediquen al desenvolupament i a la millora de la logopèdia.

En aquest sentit hem de destacar que hi ha comunitats de professors i investigadors nacionals i internacionals a les Universitats espanyoles, i importants comunitats de professors i investigadors en centres internacionals de diferents països de la Unió Europea, dels Estats Units, Austràlia... A més, també existeixen organitzacions internacionals que agrupen professionals i investigadors com el Comitè Permanent de Liaison des Orthophonistes/ Logopèdes de l'Unió Européenne (CPLOL), l'International Association of Logopedics and Phoniatrics o l?American Speech-Language-Hearing Association, entre moltes altres.

A més, la creació de l'àmbit de coneixement de la logopèdia serà essencial, juntament amb la creació posterior dels Departaments de Logopèdia i la contractació de professionals logopedes com a professors de les assignatures del Grau, per poder complir el que disposa l'article 64.4 del projecte de Llei Orgànica del Sistema d'Universitats que estableix que "tots els llocs de treball de professorat funcionari i laboral s'hauran d'adscriure als àmbits de coneixement que seran establerts reglamentàriament pel Govern, amb l'informe previ del Consell d'Universitats."
 
Comparteix aquesta notícia
Multimèdia
Agenda d'actes · Veure tots (7)