REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Política de Privacitat del CLC
Política de Privacitat i Avís legal

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web clc.cat (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes.

Responsable del tractament
Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, amb domicili per a l’exercici de drets a Passatge de Pagès 13, 08013 Barcelona - Email: info@clc.cat.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: c/ Santiago Rusiñol 8 local 11, 08750, Molins de Rei - clc@dpo.microlabhard.es.

Finalitats del tractament

Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractades únicament en base al consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a ta fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris
Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació
Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE i realitzar consultes sobre els serveis que presta el Col·legi als Col·legiats/des, resoldre dubtes o fer-nos arribar els seus comentaris, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Quan l’usuari faciliti les seves dades per registrar-se a la nostra àrea privada de la pàgina web conservarem aquestes dades mentre no sol·liciti la seva cancel·lació de baixa del servei.

Les dades facilitades per a tramitar la seva sol·licitud de col·legiació en línia o per modificar les seves dades de contacte, seran conservades mentre vostè no sol·liciti la seva baixa i existeixi obligació legal de conservació per part del Col·legi.

Les dades facilitades per inscriure’s en alguna de les formacions, jornades o actes organitzats pel Col·legi es conservaran mentre siguin necessàries i existeixi obligació legal de conservació.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini màxim de tres anys.

Drets
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit adreçat a Passatge de Pagès 13, 08013 Barcelona - info@clc.cat o al nostre Delegat de Protecció de Dades a clc@dpo.microlabhard.es. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys. Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 18 anys d’edat.

El Col·legi recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials
En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem (Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube) l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social.

Igualment, l’usuari consent expressament l’accés de les dades contingudes al seu perfil per part del Col·legi i que les notícies que publiquem relacionades amb els nostres serveis, formacions, actes, recursos i novetats relacionades amb la logopèdia, apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el Col·legi, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, essent aquesta la base legal del tractament.

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, cosa que pot fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El Col·legi en cap cas es farà responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris publicats en els nostres perfils, podran sol·licitar al Col·legi la cancel·lació d’aquestes.

II. AVÍS LEGAL

Identificació En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el Col·legi de Logopedes de Catalunya l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web clc.cat.

Denominació: Col·legi de Logopedes de Catalunya
Domicili: Passatge de Pagès 13 , 08013 Barcelona
Telèfon: 934878393
Mail: info@clc.cat
CIF: Q5856430C
Inscrita al Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya amb el nº LOGO/C-200, a 9 de setembre de 1999.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen al Col·legi o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Tanmateix totes les marques i noms comercials contingudes en aquest lloc web pertanyen al Col·legi, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben igualment protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit del Col·legi o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part del Col·legi o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació, sense reserves, d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis, la nostra tasca de divulgació de la logopèdia i de protecció dels professionals que s’hi dediquen.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

El Col·legi no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

El Col·legi es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

El Col·legi no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades pel Col·legi, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.