PICTOGRAMA DEL FACILITADOR DE LA COMUNICACIÓN EN JUSTICIA

Per indicació del Consejo General de Colegios de Logopedas, us informem que ARASAAC ha publicat en el seu portal web el pictograma del Facilitador de la comunicación en justicia. 

Aquest pictograma ha estat validat gràcies a la col·laboració de la comissió de facilitadors de la comunicació en justícia del Consejo.

Trobareu el pictograma a l'enllaç següent:
DEFUNCIÓ SR. ENRIC SALESA BATLLE

Lamentem profundament la pèrdua del Sr. Enric Salesa Batlle, un gran mestre per a tots nosaltres i referent per la logopèdia del país, president d'Honor dels nostres companys i amics d'AELFA-IF. Descansi en pau.
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Roda de Ter (Barcelona)

Centre privat busca logopeda per dur a terme tasques de diagnòstic i tractament en parla i llenguatge. 

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 10 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
IV JORNADA SOREFON-SOMEF

El Consejo General de Colegios de Logopedas ha tancat un acord de col·laboració amb SOREFON-SOMEF per a la seva IV Jornada Intervencionismo en Foniatría

S'ofereix un descompte als logopedes col·legiats. Inscripcions al següent enllaç:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA LA MANCHA

El Colegio de Logopedas de Castilla La Mancha organitza el curs Frenillo Lingual  Alterado: más allá de las alteraciones del habla, a càrrec d'Yvette Ventosa.

El curs es durà a terme el dia 21 de gener de 2023 en modalitat en línia. Per fer la inscripció cliqueu el següent enllaç:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEÓN 

El Colegio de Logopedas de Castilla y León organitza el curs Intervención Logopédica Miofuncional en Deglución Atípica o Infantil, a càrrec de Julio César Cano Estrella.

El curs es durà a terme el dia 4 de febrer de 2023 en modalitat presencial. Per fer la inscripció cliqueu el següent enllaç:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat