RECORDATORI: L'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORNS OBSTRUCTIUS DEL SON 

El CLC col·labora amb el Congrés d'Odontologia Avançada del Barcelona Dental Show 2023 amb una taula rodona sobre la complementarietat entre l'abordatge odontològic i logopèdic en l'atenció a les persones amb trastorns obstructius del son. La taula rodona es celebrarà el dijous 26 de gener al matí i comptarà amb les següents participacions:

Moderadora:

Sra. Eva Galtés - logopeda, experiència en motricitat orofacial i disfuncions orofacials.

Ponents:

Dr. Josep Maria Clemente - odontòleg, experiència en la Síndrome d'Apnea i Hipopnea del Son.
Dra. Patrícia Cubells Ricart - odontòloga, experiència en Trastorns Respiratoris Obstructius del Son.
Sra. Ester Rodríguez - logopeda, experiència en motricitat i disfuncions orofacials.

Us animem a participar-hi. S'ofereixen tres tipus d'entrada: d'una banda, la Business Pass (3 dies) a cost zero, i per l'altra la Premium VIP Pass (1 o 3 dies), que inclou més avantatges, amb un descompte del 50 %. Trobareu els codis a la zona restringida del web.

Més informació a l'enllaç següent: 
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Igualada (Barcelona)

Centre privat busca logopeda per atendre nens i adolescents.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 9 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ÒPTICA BALMES-CLC

L'Òptica Balmes i el Col·legi de Logopedes de Catalunya han acordat actualitzar el conveni de col·laboració per seguir oferint descomptes i avantatges als col·legiats. 

Trobareu més informació en el següent enllaç:
DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA EN INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN TRASTORNS DE LA VEU

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull ofereix el diploma d'especialització universitària en intervenció logopèdica en trastorns de la veu.

El segon monogràfic és Intervenció logopèdica en neurolaringologia, càncer de laringe i paràlisi laríngia en format presencial els dies 3, 4 i 5 de febrer.

S'ofereix un descompte als logopedes col·legiats. Inscripcions al següent enllaç:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat