HORARI DIJOUS 6 D'ABRIL

El dijous 6 d'abril l'horari d'atenció col·legial serà fins a les 14:00 hores.
OFERTES DE TREBALL DEL SECTOR PÚBLIC PER A LOGOPEDES

La Diputació de Barcelona, a través del Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO), dona accés a les oportunitats de treball en l'àmbit de la logopèdia que ofereixen els ens del sector públic (estatal, autonòmic, local, consorcis, empreses públiques, universitats, etc.) a tot Catalunya.

Trobareu les convocatòries en temps real de la selecció d'ofertes de treball vigents a través del següent enllaç:
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Bellpuig (Lleida)

Un centre mèdic cerca logopeda a jornada parcial per atendre nens, adolescents, adults i gent gran.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 8 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CANTABRIA

El Colegio de Logopedas de Cantabria organitza el curs Lactancia y anquiloglosia: Repercusión fisiológica en el desarrollo del niño, a càrrec de Rosana Boronat, el dia 22 d'abril en format en línia a les 09:30 h.

Podeu fer la inscripció en el següent enllaç:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA Y LEÓN

El Colegio de Logopedas de Castilla y León organitza el curs Cómo entender la CAA a través del lenguaje natural asistido y lectoescritura, a càrrec de Sol Solís, el dies 20 i 21 de maig, i 10 i 11 de juny en format en línia de 09:00 a 14:00 h.

Podeu fer la inscripció en el següent enllaç:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid organitza el curs Frenillo alterado e intervención postfrenectomía, a càrrec d'Andrea Plana, el dia 24 de maig en format en línia a les 11:00 h.

Podeu fer la inscripció en el següent enllaç:
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS

La European Society for Swallowing Disorders (ESSD) organitza el curs en línia: Social eating: a way to broaden our vision on people with dysphagia. El curs anirà a càrrec de Nicole Pizzorni, Aurora Ninfa i Antonio Schindler i es durà a terme el dia 12 d'abril a les 18:30 h. 

Per fer la inscripció cal seguir l'enllaç següent:
4a EDICIÓ DE LOGOPÈDIA A LA PRÀCTICA - JORNADES DE CASOS CLÍNICS

Els Estudis de Logopèdia (UVic-UCC/UOC) organitzen la 4a edició de Logopèdia a la pràctica - Jornades de casos clínics.

Aquestes jornades són una iniciativa dels estudis de Logopèdia que s'organitzen amb la finalitat de promoure l'intercanvi d'experiències entre professionals d'aquest àmbit de coneixement.

Les àrees temàtiques son les alteracions del llenguatge, de la parla, de la veu, de la deglució, de la lectoescriptura i de les disfluències.

Es durà a terme el 12 de maig en modalitat en línia. Per fer la inscripció abans del 7 de maig cal seguir l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat