QÜESTIONARI PER A LOGOPEDES DE DISFÈMIA

L'Associació de la Tartamudesa de Catalunya (ATCAT) actualitza de nou el seu Registre de Logopedes de Disfèmia. Formaran part d'aquest registre tots aquells logopedes que tinguin interès per aquest trastorn, tant si tenen experiència i/o formació com si no.

La intenció de l'associació és d'una banda posar en contacte les persones afectades que ho demanin amb logopedes especialitzats a prop de casa seva i, d'altra banda oferir formacions específiques de disfèmia a aquells logopedes que s'hi vulguin dedicar.

Gràcies per la vostra col·laboració. Trobareu el qüestionari en el següent enllaç:
SEGONA PASQUA

Us informem que el dilluns 5 de juny romandrem tancats per ser festiu a Barcelona.
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Roda de Ter (Barcelona)

Es busca logopeda per avaluar i fer reeducacions a infants i adolescents amb dificultats del llenguatge.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 12 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS

La European Society for Swallowing Disorders (ESSD) organitza el Webinar: What's new and coming up in ESSD? Join and find out! presentat per el Dr. Rainer Dziewas i Stefanie Duchac. Es durà a terme el dia 14 de juny a les 18:30 h.

Per fer la inscripció cal seguir l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat