EL CGCL I AELFA-IF SIGNEN UN CONVENI PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LOGOPEDES COL·LEGIATS AL SEU XXXII CONGRÉS

El Consejo General de Colegios de Logopedas i l'Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología signen un conveni de col·laboració segons el qual s'allarga fins el 30 de maig el període de la tarifa ordinària reduïda del XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología per als logopedes que acreditin la seva col·legiació mitjançant un certificat de col·legiatura.

Consulta el codi promocional a l'àrea restringida del web (Àrea col·legial < Informacions i recursos). 

De l'1 al 3 de juliol en modalitat online.

Reserva't la data!
RECORDATORI: REPRESA DE VACUNACIÓ GRUPS 3B I 3C

Per indicació de la Direcció General de Professionals de la Salut, us informem que es reprèn la vacunació dels professionals de la salut i sociosanitaris que encara no hagin rebut cap dosi i siguin majors de 16 anys (estudiantat assimilable per estar en pràctiques clíniques).

Recordeu que les persones nascudes entre els anys 1961 i 1952 es podran vacunar aleatòriament amb AstraZeneca o Pfizer depenent de l'oferta de vacunes en el punt demanat.

Poden ser convocats via SMS o demanar cita a http://vacunacovidsalut.cat

FORMACIONS SUBVENCIONADES CONSORCI 2020-2021 SENSE COST

Us informem que ofereixen, entre d'altres, una formació de "Resolució de conflictes" que comença el proper 10 de juny.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del Web del Col·legi. 

GUIA CLÍNICA D'ATENCIÓ AL COVID PERSISTENT


Compartim des del Consejo General de Colegios de Logopedas aquesta Guia Clínica d'Atenció al Covid Persistent coordinat per l'Associació de Long Covid, en la qual ha participat el Colegio de Logopedas de Galicia entre altres Societats Científiques del mon sanitari.


Donem les gràcies als companys i companyes del Colegio de Logopedas de Galicia per el seu treball en posicionar la Logopèdia on es mereix.

JORNADES ONLINE INFORMATIVES

Els dies 20 i 21 de maig es duran a terme dues jornades de "pantalles obertes", sessions informatives online on parlaran no nomès de la nova edició del Màster i Postgrau, també de temes nous i de la rellevància d'estudis fets per l'equip del Dr. Clavé, com la disfàgia en pacients amb COVID-19, tractaments d'electroestimulació, adaptació de dietes i textures, etc. MÀSTER I POSGRAU EN ALTERACIONS DE LA DEGLUCIÓ

S'obre el període de preinscripció per a la edició 21-22 del Màster i el Postgrau en Alteracions de la Deglució. 

Us podeu preinscriure completant el formulari que trobareu a la nova web dels cursos: 

IV Jornada dels Trastorns de la Comunicació i la Deglució: Telepràctica


El Grau de Logopèdia UVic-UCC/UOC organitza la IV Jornada dels Trastorns de la Comunicació i la Deglució: Telepràctica, dedicada a la temàtica de la telepràctica per promoure i potenciar l'estudi, la recerca i la innovació en aquest camp.


Se celebrarà en format en línia durant tres dies i tres Webinars diferents. El 25 de maig: Avaluació virtual en Logopèdia, l'1 de juny: Tecnologies i innovació en Logopèdia i el 8 de juny: Modalitats de telepráctica en Logopèdia.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat