ENQUESTA PER ALS OCUPADORS (AQU EN COL·LABORACIÓ AMB EL CLC)

Us fem arribar la invitació a participar en l'enquesta Ocupadors, organitzada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), amb la col·laboració de les universitats catalanes i la Fundació "la Caixa".

Com podreu llegir, en l'enquesta se us demanarà la vostra opinió sobre la formació de les persones graduades i dels i les estudiants universitàries en pràctiques, i servirà per a la millora de les titulacions. A més, si hi participeu, podreu entrar en el sorteig d'un ordinador portàtil per a la vostra empresa.

Des d'AQU Catalunya ens fan arribar per endavant el seu agraïment per la vostra contribució a la millora del sistema universitari català.

MESURES SANITÀRIES COVID-19


Us informem que el passat dissabte dia 5 de juny es va publicar al DOGC la Resolució del Departament de Salut de 4 de juny per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures i restriccions sanitàries per la contenció de la COVID, que han entrat en vigor el dilluns dia 7 de juny de 2021.

DEFUNCIÓ DR. JOSEP M. SUÑÉ i QUERALTÓ 


Ha mort als 70 anys el Dr. Josep Maria Suñé i Queraltó, metge foniatra i logopeda. Des del CLC donem el nostre condol a la seva família en aquest moment tan especial.

JORNADA DE LOGOPÈDIA @UManresa


Harmonização facial através da motricidade orofacial 

Divendres 18 de juny de 16 a 17 h

A càrrec de Juliana Ribeiro Lepri


Jornada online gratuïta amb inscripció prèvia. No us la perdeu!

RECORDATORI: XXXII CONGRÉS INTERNACIONAL D'AELFA-IF 

Us recordem que properament es durà a terme el XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana de Fonoaudiología de l'1 al 3 de juliol, en modalitat online.

Consulteu el programa i els ponents clicant a més informació!
AJUNTAMENT DE BARCELONA - NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA: LA IMPORTÀNCIA DE DONAR-SE D'ALTA

Per indicació de l'Ajuntament de Barcelona us comuniquem la necessitat de donar-se d'alta en la Plataforma de la notificació electrònica si encara no ho heu fet.

Recordeu que es tracta d'una obligació legal, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu, que obliga les administracions públiques a utilitzar la notificació electrònica com a via de comunicació ordinària amb les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals per consolidar un nou model de gestió pública, basada fonamentalment en el suport electrònic.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat