SANT JOAN I HORARI D'ESTIU


Us informem que divendres 25 de juny el CLC romandrà tancat. 


L'horari d'atenció durant els mesos de juliol i agost serà de 8:00 a 15:00.

COBRAMENT DE LA QUOTA COL·LEGIAL

Recordeu que els primers dies de juliol s'efectuarà el cobrament del rebut del segon semestre de la quota col·legial. 

Qualsevol modificació de la quota s'ha de notificar abans del 30 de juny a info@clc.cat o bé al 93 487 83 93.
EL CLC ES REUNEIX AMB LA PATRONAL DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN (ACRA)

El passat dilluns 14 de juny el Col·legi de Logopedes de Catalunya es va reunir amb l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), una organització que agrupa entitats del sector de l'assistència a la gent gran, per establir línies de col·laboració. 

En aquesta reunió amb la Cinta Pascual, presidenta d'ACRA, i Montserrat Llopis, directora general, es va posar èmfasi en la necessitat de treballar conjuntament per garantir la continuïtat assistencial de la gent gran fins al final de la vida. Això passa per una valoració periòdica de la disfàgia i per l'atenció als aspectes comunicatius en els residents.
CURS: ABORDATGE LOGOPÈDIC EN PACIENTS AFECTATS PER LA COVID-19. CASOS CLÍNICS

Sessió en directe el 2 de juliol de 10 a 12 h. Inscripcions a: www.logopedes.eventbrite.com


INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I DEVOLUCIONS:

Per obtenir el certificat del curs s'ha de comptar amb el 100 % d'assistència.

En cas de no poder assistir-hi per motiu de força major, es retornarà el 80 % del cost. Cal presentar el justificant que s'escaigui en cada cas.

En les formacions en línia no es retornaran els diners en cas de problemes tècnics aliens al CLC.
CURS: ABORDATGE LOGOPÈDIC EN PACIENTS AFECTATS PER LA COVID-19. CASOS CLÍNICS (SESSIÓ EN DIFERIT)

La sessió es podrà visualitzar des del dijous 8 de juliol a les 12 h fins el dimecres 14 de juliol a les 12 h.  Inscripcions a: www.logopedes.eventbrite.com

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I DEVOLUCIONS DE LA SESSIÓ EN DIFERIT:

No s'emetran certificats d'acreditació.

En cas de no poder accedir-hi durant el període marcat per motiu de força major, es retornarà el 80 % del cost. Cal presentar el justificant que s'escaigui en cada cas.

En les formacions en linia no es retornaran els diners en cas de problemes tècnics aliens al CLC.
TEATRE POLIORAMA

Del 30 de juny al 7 d'agost es pot gaudir d'un descompte del 20 % a l'obra de teatre DE QUÈ PARLEM MENTRE NO PARLEM DE TOTA AQUESTA MERDA, una reflexió entorn de l'emergència climàtica.

Trobareu el codi promocional a l'àrea restringida del web (informacions per a col·legiats/des).

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat