HORARI D'ESTIU


Us recordem que l'horari d'atenció durant els mesos de juliol i agost és de 8:00 a 15:00.


Romandrem tancats per vacances del 9 al 22 d'agost.

RECORDATORI: CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER AL DIVENDRES 22 D'OCTUBRE DE 2021

De conformitat amb el que disposa l'article 55 dels Estatuts col·legials vigents, en sessió de 16 de juliol de 2021, la Junta de Govern del CLC ha acordat convocar eleccions per al dia 22 d'octubre de 2021, amb la finalitat de proveir els càrrecs de degà/degana, tresorer/tresorera, sotssecretari/sotssecretària i quatre vocals de la Junta de Govern.
CURS: FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap).

Sessió en directe el 15 de setembre de 9:30 a 12:00 h. Inscripcions a: www.logopedes.eventbrite.com


INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I DEVOLUCIONS:

Per obtenir el certificat del curs s'ha de comptar amb el 100% d'assistència i amb un percentatge d'encerts d'un mínim del 70% en la prova d'avaluació de l'aprenentatge.

En cas de no poder assistir-hi per motiu de força major, es retornarà el 80% del cost. Cal presentar el justificant que s'escaigui en cada cas.

En les formacions en línia no es retornaran els diners en cas de problemes tècnics aliens al CLC.
CURS: FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap). SESSIÓ EN DIFERIT

La sessió en diferit es podrà visualitzar des del dijous 16 de setembre a les 12 h fins el dijous 23 de setembre a les 12 h. Inscripcions a: www.logopedes.eventbrite.com

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA I DEVOLUCIONS DE LA SESSIÓ EN DIFERIT:

No s'emetran certificats d'acreditació.

En cas de no poder accedir-hi durant el període marcat per motiu de força major, es retornarà el 80% del cost. Cal presentar el justificant que s'escaigui en cada cas.

En les formacions en linia no es retornaran els diners en cas de problemes tècnics aliens al CLC.

AVANÇ DE FORMACIÓ CONTINUADA - GUARDA'T LA DATA!


13 i 27 d'octubre i 10 i 24 de novembre d'11:00 a 13:00 h (8 hores).

Ponent: Rosa Estopà.

Temàtica: Informe logopèdic.

Títol: L'informe logopèdic: com millorar-ne la redacció per facilitar-ne la comprensió.


21 d'octubre de 16:00 a 19:00 h (3 hores).

Ponent: Valeria Ton.

Temàtica: Tractament del pacient traqueostomitzat.

Títol: Abordaje logopédico del paciente traqueostomizado.


4 de novembre de 10:00 a 13:00 h (3 hores).

Ponent: Gonçalo Leal.

Temàtica: Tartamudesa.

Títol: a determinar.


26 de novembre de 15:00 a 18:00 h (3 hores).

Ponents: Beatriz Valles i Martha Suárez.

Temàtica: Parkinson.

Títol: Evaluación e intervención logopédica de la persona con Enfermedad de Parkinson (PcP).


17 de desembre de 15:00 a 17:00 h (2 hores).

Ponent: Stephanie Riera.

Temàtica: Exploració clínica de la disfàgia.

Títol: a determinar.

TALLERS DE FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA ORGANITZATS PER LA UTAC


Formació en Comunicació Augmentativa de 9 hores durant tot el curs, gratuïta, organitzada des del Departament de Drets Socials i, impartida per professionals de la UTAC, professors de la Universitat de Barcelona.


Inscripcions fins el 17 de setembre de 2021.

LOGOPEDES EXPERTS EN DISTONIA

La Asociación de Lucha contra la Distonía en España s'ha posat en contacte amb el CLC a la cerca de logopedes experts en distonia.

Qualsevol professional que vulgui posar-s'hi en contacte i col·laborar amb ells pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: alde@distonia.org
Telèfon: 91 437 92 20 / 640 95 13 14
Web: distonia.es

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat