AVANÇ DE FORMACIÓ CONTINUADA - GUARDA'T LA DATA!


4 de novembre de 10:00 a 13:00 h (3 hores).

Ponent: Gonçalo Leal.

Temàtica: Tartamudesa.

Títol: a determinar.


26 de novembre de 15:00 a 18:00 h (3 hores).

Ponents: Beatriz Valles i Martha Suárez.

Temàtica: Parkinson.

Títol: Evaluación e intervención logopédica de la persona con Enfermedad de Parkinson.


17 de desembre de 15:00 a 17:00 h (2 hores).

Ponent: Stephanie Riera.

Temàtica: Exploració clínica de la disfàgia.

Títol: a determinar.

FESTIVITAT DE LA MERCÈ 

Us informem que divendres 24 de setembre romandrem tancats per ser festiu a Barcelona.
RECORDATORI: ELECCIONS 2021. PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA PRESENTADA

Es presenta una única candidatura per a proveir els càrrecs de Degà / Degana, Tresorer / Tresorera, Sotssecretari / Sotssecretària i quatre vocals del CLC.
TEATRE POLIORAMA

Del 17 de setembre al 3 d'octubre disposeu d'un descompte del 15 % a l'espectacle de teatre La Fiesta del Chivo, on es narren els últims dies del dictador Trujillo (interpretat per Juan Echanove). 

A partir del 14 d'octubre podeu gaudir d'un descompte del 20 % a l'obra T'estimo si he begut, es tracta d'una comèdia que combina la literatura irònica dels contes d'Empar Moliner amb música d'Andreu Gallén. 

Trobareu el codi promocional a l'àrea restringida del web.
PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA 2021)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9 hores del dia 22 de setembre fins a les 14 hores del dia 21 d'octubre de 2021.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat